Odbornici u Skupštini grada Kruševca su juče na 12. sednici glasali o rukovodiocima preduzeća i ustanova u Kruševcu.

Skupština je donela Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća. Za direktora JKP "Gradska toplana" imenovan je dosadašnji direktor Dragan Azdejković, dipl ekonomista iz Kruševca, za direktora JKP "Kruševac" Boban Kostić, takođe dosadašnjeg direktora, doktora ekoloških nauka iz Čitluka, za direktora JP "Poslovni centar" Kruševac Dragi Marković, dipl. ekonomista iz Donjeg Stepoša, a za direktora JKP "Vodovod" Kruševac dosadašnji vršilac dužnosti direktora Vladimir Milosavljević, dipl. ekonomista iz Kruševca.

Skupština je utvrdila prestanak dužnosti v.d. direktoru Kulturnog centra Miroslavu Smiljkoviću, a za novog v.d. direktora imenovana je Violeta Kaplarević, dipl. industrijski menadžer iz Kruševca, koja je nekoliko godina bila na čelu Kulturno-prosvetne zajednicea nakon pripajanja KPZ Kulturnom centru Kruševac prešla je u ovu ustanovu gde je i sada zaposlena.

Skupština je na još jedan četvorogodišnji mandat imenovala Draganu Bogdanović, specijalistu strukovnog menadžera iz Kruševca, za direktora "Biznis inkubatora" D.O.O Kruševac, Nenada Stanojevića, dipl. geografa iz Kruševca za direktora Centra za stručno usavršavanje i Slađanu Čabrić, dipl. pedagoga iz Kruševca za direktora Centra za socijalni rad.

Dragan Janjić, dipl. veterinar iz Kruševca, imenovan je za direktora Veterinarske stanice Kruševac, na period do šest meseci.

Komisija zadužena za izbor direktora je po isteku roka za podnošenje prijava 16. avgusta sastavila rang-listu sa po jednim kandidatom, koji su ujedno bili i jedini prijavljeni na konkurs.

KRUŠEVAC DETALJNIJE
TRSTENIK DETALJNIJE
VARVARIN DETALJNIJE
ALEKSANDROVAC DETALJNIJE
ĆIĆEVAC DETALJNIJE